Městská část Praha 10 – Děkujeme!

Děkujeme Městské části Praha 10 za trvalou podporu naší činnosti a za schválení dotačního příspěvku na provoz Bezplatné poradny pro onkologické pacientky. Jsme rády, že můžeme pokračovat v naplňování našeho poslání a rozšiřovat spektrum našich služeb.
Městská část Praha 10
Městská část Praha 10