Konference

IV. Multioborová konference

IV. Multioborová konference nelékařských profesí “Jak přežít ve zdravotnictví”

Nemocnice Na Pleši

29. listopadu 2018